< Powrót do strony głównej

Wspierają nas:
„Poznaj Piękno Jesieni w Górach”


Partnerem przedsięwzięcia pod nazwą Rajd Seniora „Poznaj Piękno Jesieni w Górach” organizowanego w dniach 22-23 października 2018 r. w Zakopanem jest Województwo MałopolskieMiędzygminna Bitwa Kulturalna KGW! Zapraszamy!
E-składka w ZUS
Szanowni Państwo, od 1 stycznia br. weszły nowe przepisy, które ułatwiają rozliczenie z ZUS.
Jeżeli przedsiębiorcy z Państwa stowarzyszenia, mają wątpliwości lub pytania w sprawie e-składki mogą się skontaktować z dowolną jednostką ZUS lub po przez PUE, COT, skype, e-mail.

W załączeniu zamieszczamy ulotkę z informacją w sprawie e-składki.

Zachęcamy również przedsiębiorców do skorzystania z darmowych szkoleń, które prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie. Aktualny wykaz szkoleń znajduje się na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce Wydarzenia i szkolenia.

Ulotka e-skłdka
II Edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego „SMOG – ZMIEŃMY TO”
Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Podstawowych Gminy Zabierzów, serdecznie zapraszamy Państwa uczniów klas od I do VII szkoły podstawowej, dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas gimnazjalnych wraz z opiekunami do wzięcia udziału w II Edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego „SMOG – ZMIEŃMY TO”. Szczegóły, regulamin i zaproszenia do pobrania pod plakatem.Zaprosznie

Regulamin
Spotkanie z tradycją
Zbiór przepisów regionalnych na staropolskie potrawy Małopolski

Najnowszy numer miesięcznika JURA
Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki
Walne Zgromadzenie Członków Jurajskiej Izby Gospodarczej


28 marca w lunch barze „Sentidos” u członka JIG Jacka Łokaja, w Brzeziu, odbyło się Walne Zgromadzenie JIG. Przy pełnej sali wybrano nowy zarząd na czele którego stanął Prezes Krzysztof Firlit a także nową Komisję Rewizyjną w składzie: Słota Władysław – przewodniczący, Adam Jadwiga – członek, Półtorak Artur – członek. Aktualny składu Zarządu Izby przedstawia się następująco: Firlit Krzysztof - prezes Zarządu, Apostolska Violetta – wiceprezes, Brzeszczak Anna - wiceprezes, Babiński Józef – wiceprezes, Bukowczan Andrzej - wiceprezes - dyrektor Izby, Szczoczarz Bartłomiej – wiceprezes. Walne Zgromadzenie zatwierdziło jednogłośnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2016.

Gratulujemy nowo wybranemu prezesowi i członkom zarządu.
SMOG ZABIJA POWOLI


Stowarzyszenie Homini et terrae (łac. Człowiekowi i Ziemi”) z siedzibą w Zabierzowie, jako siostrzana jednostka Jurajskiej Izby Gospodarczej, od dwóch lat porusza temat smogu.

Aktualnie Stowarzyszenie rozpoczęło kampanię społeczną “Smog nasz codzienny – zabija powoli”. Jako stowarzyszenie mające w swoim statucie podnoszenie świadomości ekologicznej ludności od dwóch lat prowadzi na naszym terenie akcję na rzecz uświadamiania dzieci o zagrożeniach płynących ze spalania śmieci w paleniskach domowych. W ramach tej akcji rozpoczęto działania zapoznające mieszkańców gmin podkrakowskich ze skalą problemu, uruchomiono akcję plakatową, poprzez konkursy organizowane w szkołach, wspólnie z referatami ochrony środowiska zainteresowanych gmin, będzie zwiększać wśród dzieci wiedzę na temat smogu i zagrożeń płynących z zanieczyszczenia powietrza. Podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez partnerów akcji będzie prowadzić działania uświadamiające na rzecz zmniejszania niskiej emisji.

Najważniejsze jest jednak prowadzenie działań skierowanych na zmianę mentalności mieszkańców podkrakowskich wiosek, co do sposobu postrzegania smogu i zagrożeń z nim związanych. Stowarzyszenie chce aby działania te były wsparciem dla prowadzonej obecnie przez Województwo Małopolskie kampanii na rzecz smogu.

Koordynatorem kampanii jest Prezes stowarzyszenia - Pan Jerzy Gołębiowski.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Patronat Honorowy: Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.Zapraszamy również do odwiedzenia strony: www.zabierzow-smog.pl

Mikołaj jurajski w „Centrum WITEK” – to już piętnasty raz!


3 grudnia w Centrum Konferencyjnym WITEK w Modlniczce odbyła się kolejna, piętnasta już impreza mikołajowa dla dzieci zorganizowana przez naszą izbę. Współorganizatorem jej był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Ponad 240 dzieci bawiło się razem z aktorami scen krakowskich, którzy przedstawili spektakl „Szalone bajeczki z dziadunia teczki”. Dzieci, objadając się łakociami dostarczonymi przez firmy SKOT, FoodCare i Cukiernia Jana, uczestniczyły w zabawie wspomaganej przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Homini et Terrae a następnie bawiły się z przybyłym specjalnie na tę okazję Świętym Mikołajem, który każde dziecko obdarował pięknymi prezentami. Pomocnikami Mikołaja w tym roku byli: Wojciech Kozak wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Bartłomiej Stawarz wicewójt Gminy Zabierzów, Monika Pabisek rzecznik prasowy Kraków Airport, Paweł Chochół wiceprezes zarządu Huta Łabędy S.A., Stanisław Kwiatkowski prezes firmy TransMed Pogotowie Ratunkowe, Andrzej Olah prezes firmy AGames, Witold Ślusarski redaktor naczelny „Znad Rudawy” oraz Ala Skopenko, Helena Moląg i Grażyna Duda, przedstawicielki sponsorów.

Imprezę organizacyjnie nadzorowała Beata Baran. Składamy serdeczne podziękowania w imieniu obdarowanych dzieci wszystkim członkom naszej izby, którzy wsparli organizację tej imprezy, a w szczególności firmom: Goodman Polska, Krakowski Bank Spółdzielczy, BGŻ BNP Paribas, AGames, FoodCare, Kraków Airport, MPL Service, PZU Życie, Colorex, Mosur, Alsal, Conection i zabierzowskiemu kołu PSL. Specjalne podziękowania kierujemy do Gabrieli, Jerzego i Jana Kucharskich oraz Jerzego i Marcina Gołębiowskich za pomoc organizacyjną. Przypominamy, że w 2002 roku rozpoczęliśmy organizowanie „jurajskich mikołajek” a inicjatorami tej imprezy byli członkowie zarządu JIG śp. Józef Kruk i śp. Stefan Moląg.


39 Konferencja programowa JIG – III Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki


10 października br. odbyła się w hotelu Best Western Premier (członek JIG), w Krakowie przy ulicy Opolskiej 14a, trzydziesta dziewiąta konferencja JIG – III Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki.

Partnerami Forum byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Stowarzyszenie MANKO, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Kraków Airport, AVENHANSEN, Stowarzyszenie MANKO, Stowarzyszenie Homini et Terrae, Stowarzyszenie Aktywności Międzypokoleniowej VITA i Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, który w swoim wystąpieniu życzył, uczestnikom forum owocnych obrad i podkreślił znaczenie polityki senioralnej w problematyce srebrnej gospodarki. Poinformował przedstawicieli organizacji prosenioralnych, iż są jeszcze do rozdysponowania środki o które można aplikować. Z kolei referat przedstawicielki Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Agnieszki Słowik przybliżył nam temat społecznych, opiekuńczych i edukacyjnych usług wspieranych ze środków regionalnego programu operacyjnego a wystąpienie przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, koordynatora projektu „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” Piotra Maurka zapoznało nas z tematyką usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu Małopolski.

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Edyta Klimowska-Bobula omawiała temat srebrnych kadr w regionalnym programie operacyjnym. Swoje wystąpienia zakończyła słowami „nie warto lekceważyć starych roczników”. Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Dorota Niemiec wprowadziła nas w temat wsparcia srebrnej gospodarki a jej pracownicy Janina Szczepańska i Józef Gil omawiali zagadnienia kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego w kontekście krajowego funduszu szkoleniowego. Kolejno prezes stowarzyszenia MANKO Łukasz Salwarowski omówił sprawę rozwoju ogólnopolskiej karty seniora w kontekście korzyści płynących z niej zarówno dla przedsiębiorców jak i seniorów. Pierwszą część Forum zakończyło wystąpienie przedstawiciela firmy AVENHANSEN Pawła Maciejasza, który w rzeczowy sposób zapoznał uczestników z tematem szkoleń twardych i miękkich dla seniorów i przedsiębiorców.

Po przerwie kawowej przedstawiciel Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Bartłomiej Gąciarz zapoznał nas z alokacją środków UE na lata 2014-2020 i programem inteligentnego rozwoju a wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Józef Kała omówił zasady finansowania zadań w 2016 roku. Część programową Forum zakończyło obszerne wystąpienie koordynatora ds. seniorów na terenie Gminy Zabierzów Agnieszki Mleczko, omawiającej dobre praktyki stosowane w pracy z seniorami.

Forum zakończył lunch i rozmowy w kuluarach, wzięli w nim udział przedsiębiorcy z terenu Małopolski działający w Izbach zrzeszonych w MPOG oraz seniorzy z terenu Krakowa, Kęt, Miechowa i Gminy Zabierzów (grupa seniorów z koordynatorem Agnieszką Mleczko), zrzeszonych w Klubach Seniora, Radach Seniorów i UTW. Konferencji towarzyszyły zajęcia warsztatowe z carvingu prowadzone przez Wiesławę Włodarczyk członkinię Klubu Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa, koronkarstwa prowadzone przez Grupę Rękodzielniczą „Koronkarki z Rudawy” i grafiki komputerowej prowadzone przez Salon Reklamy z Brzezia. Imprezie towarzyszył pokaz ekologicznego samochodu Toyota Rav 4 Hybrid prowadzony przez dealera marki firmę Anwa Toyota z Krakowa.

Organizatorzy składają podziękowania Partnerom za współorganizację III Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki a także firmie SKOT za współpracę cateringową. Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie, które wsparło projekt w ramach realizacji zadania publicznego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Przygotowanie i przeprowadzenie III Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki”. Imprezę wsparli finansowo, jako partnerzy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Kraków Airport.

Do zobaczenia na III Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki.

IV Małopolskie Święto Pstrąga

Małopolskie Święto Pstrąga to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez Małopolski. Wzorem lat ubiegłych, 17 września Gospodarstwo Rybackie w Dolinie Będkowskiej przygotowało fiestę rodzinną z pstrągiem. Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Homini et Terrae, Gospodarstwo Rybackie Dolina Będkowska, Jurajska Izba Gospodarcza oraz Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Święto Pstrąga przyciągnęło do doliny wiele osób, które już od godziny 13:00 degustowały przysmaki kuchni regionalnej, brały udział w konkursach i pokazach. Podczas imprezy ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt. „Portret pstrąga – dla mnie bomba”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Homini et Terrae. Spośród 117 nadesłanych prac przyznano nagrody w trzech kategoriach. Nagrodzeni to: Franek Wrona i Helenka Ziąbka z ZSP w Zabierzowie, Zuzia Zakrzewska z SP w Rudawie, Wiktoria Turkot i Nadia Wydmańska z SP w Brzoskwini, Bartosz Tomasik i Piotr Rudzki z SP w Nielepicach i Gabi Stawiarska i Karolina Terebieniec z SP w Rząsce.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zapewniło atrakcje najmłodszym uczestnikom zabawy. Przygotowane na tę okazję warsztaty plastyczne pt. „Ryba w kolorach” cieszyły się dużą popularnością odwiedzających. Ochotnicza Straż Pożarna z Kobylan prezentowała sprzęt gaśniczy. Na scenie prezentował swój program artystyczny Klub Seniora z Rudawy.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziały Koła Gospodyń Wiejskich oraz organizacje z gmin Zabierzów, Liszki, Jerzmanowice-Przeginia i Wielka Wieś, które przygotowały stoiska z regionalnymi przysmakami. Na stołach znalazły się słodkie wypieki, pasztety, zapiekanki oraz pstrąg na wiele sposobów. Odbył się tradycyjny konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z pstrąga. W rywalizacji wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z Balic, Brzezinki, Giebułtowa, Jerzmanowic, Nielepic, Rudawy i Szczyglic a także Kluby Seniora z Bolechowic, Kobylan, Rudawy, Ujazdu, Zelkowa i Zabierzowa oraz Grupa Rękodzielnicza Koronczarki z Rudawy.

Oceny dokonało Jury w osobach: Wojciech Kozak wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Grzegorz Lipiec członek zarządu Województwa Małopolskiego, Barbara Dziwisz przewodnicząca komisji kultury sejmiku Województwa Małopolskiego, Tadeusz Wójtowicz wójt gminy Wielka Wieś, Bartłomiej Stawarz wice wójt Gminy Zabierzów, Bartłomiej Szczoczarz gospodarz obiektu, Anna Brzeszczak właścicielka restauracji „Kochanów” oraz Lloyd Halverson burmistrz miasta Camas w USA. Koordynatorem imprezy był Jerzy Gołębiowski prezes stowarzyszenia Homini et Terrae.

Laureatkami głównej nagrody zostały panie z KGW w Rudawie. Drugie miejsce przyznano Klubowi Seniora z Kobylan a trzecia nagroda przypadła Stowarzyszeniu Kryspinów. Komisja oceniająca postanowiła przyznać wyróżnienia, które otrzymali: Klub Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa, Klub Seniora z Bolechowic, KGW Brzezinka, KGW Balice, KGW Giebułtów i Koronczarki z Rudawy. Pozostałe gospodynie otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary, statuetki oraz upominki. W konkursie na wystrój stoiska nagrody otrzymali KGW Rudawa, Klub Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa i KGW Giebułtów. Nagrody w konkursie ufundowali Marszałek Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Zabierzów, Wójt Gminy Wielka Wieś oraz firma KRUK. Impreza odbyła się przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Gminy Wielka Wieś i Gminy Zabierzów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz gościom za udział w imprezie. Szczególne podziękowania składamy Bartłomiejowi Szczoczarzowi właścicielowi Gospodarstwa Rybackiego, strażakom z OSP Kobylany i Stanisławowi Kwiatkowskiemu właścicielowi firmy TRANS MED. Pogotowie Ratunkowe.
X EKO Bieg Po Dolinie Będkowskiej

18 września w Dolinie Będkowskiej odbył się X Bieg o Puchar Wójta Po Dolinie Będkowskiej. W biegu uczestniczyli zawodnicy dorośli, gimnazjaliści i dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Dorośli rywalizowali na trasie długości 6600 metrów a dzieci, stosownie do wieku na krótszych dystansach od 100 do 1000 metrów. Organizatorami biegu byli KKS „Jura Moto Sport” i Homini et Terrae. Współorganizatorem Jurajska Izba Gospodarcza. Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie.

W biegu głównym zwycięzcami zostali Agnieszka Cader szefowa sekcji biegowej Zabierzów Biega z czasem 25:49 i Dariusz Marek z Wieliczki z czasem 22:57. Najlepszym zawodnikiem z gminy Wielka Wieś został Daniel Chochół z Bębła 27:00, a najszybszym z gminy Jerzmanowice-Przeginia Mariusz Dziedzic z Jerzmanowic 24:38. Najlepszym zawodnikiem z gminy Zabierzów został Janusz Bzukała z Brzezinki 24:36. Zawodnicy ci zostali uhonorowani pucharami ufundowanymi przez wójtów. Zawodnicy w biegach „dorosłych” rywalizowali w kategorii generalnej oraz klasyfikacji gimnazjalistów.

Najliczniej reprezentowaną szkołą była Szkoła Podstawowa w Zabierzowie, która otrzymała okazały puchar i drukarkę. Podobne puchary dla najliczniejszych szkół z danej gminy otrzymały Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach i Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi. Wszyscy zawodnicy startujący w konkurencjach „dziecięcych” otrzymali medale i dyplomy. Zwycięzcy w tych kategoriach otrzymali puchary. Uczestnicy biegu częstowani byli izotonikami i napojami Frugo przekazanymi przez firmę FoodCare Group z Zabierzowa oraz pischingerami przekazanymi przez firmę SKOT z Krzeszowic. Nagrody wręczał sekretarz gminy Wielka Wieś Stanisław Kasprzyk oraz przedstawiciele sponsorów. W kategoriach biegów dziecięcych o Puchar im. Zofii Kwiecień, nagrody i puchary wręczali przedstawiciele rodziny Państwa Kwietniów z Giebułtowa. Dyrektorem biegu był Wojciech Wojtaszek a sędzią zawodów Jerzy Gołębiowski. Zawody miały charakter proekologiczny. Przeprowadzono akcję informacyjną oraz liczne konkursy zachęcające do zachowań służących ekologii. Członkowie Wolnej Trupy Teatralnej z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzoskwini wystąpili z adaptacją mitu wg Wandy Markowskiej "Narodziny Ateny". Pomysłodawczynią i twórczynią kostiumów i rekwizytów oraz reżyserką spektaklu była pani Elżbieta Łęska - Kokosińska.

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom strategicznym, firmom: Alsal, Kruk, FoodCare Group, Krakowski Bank Spółdzielczy, Colorex a także pozostałym sponsorom: Apostolscy Meble, Adoz Wytwórnia Wędlin, Antałek, AGames, Autospecial VW, Alf Sensor, Bamet, Brandysówka, Cader Beata Piekarnia, Chochołowy Dwór, CB Panel System, CB Aluminium System, Compudraft, Derejski Tomasz, Duecik, Duda, Datacomp, Esmepa, Galon Dawid, Hero, Illinois, Jurajski Hotel, Kraksmak, Kamaro, Kwiatek, Kseromark, Luskar, Mosur, Margerita Hotel, Olimp, PUK Zabierzów, Pitala Janusz, Restauracja Frykas, Restauracja Kochanów, Ramsat, SNC, SKOT, Tyc Ryszard, TransMed, Tobacco Trading International Poland Modlnica, Warta.

Bieg zabezpieczali druhowie z OSP Łazy i OSP Brzoskwinia oraz firma Trans Med. Pogotowie Ratunkowe. Pomiar czasu przeprowadziła firma PULSAR SPORT. W organizacji imprezy pomagała silna grupa dowodzona przez Juliana Karcza. Wsparcia finansowego udzieliło Województwo Małopolskie, Gmina Jerzmanowice-Przeginia, Gmina Wielka Wieś i Gmina Zabierzów. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Państwu Wandzie, Andrzejowi i Markowi Brandysom z Gospodarstwa Agroturystycznego „Brandysówka” w Dolinie Będkowskiej za pomoc organizacyjną.
Nie żyje Prezes Jurajskiej Izby Gospodarczej Kazimierz Czekaj

Z wielkim bólem informujemy, że w dniu 9 września 2016r. w tragicznym wypadku samochodowym zginął współzałożyciel i Prezes JIG Kazimierz Czekaj.

Rodzinie oraz wszystkim bliskim śp. Kazimierza Czekaja wyrazy głębokiego współczucia składają Zarząd JIG, przedsiębiorcy, współpracownicy i przyjaciele.
XXXVIII Konferencja Jurajskiej Izby Gospodarczej – II Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki

4 marca br. odbyła się w hotelu Best Western Premier (członek JIG), w Krakowie przy ulicy Opolskiej 14a, trzydziesta ósma konferencja JIG – II Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki.

Partnerami Forum byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Stowarzyszenie MANKO, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Stowarzyszenie MANKO, Stowarzyszenie Homini et Terrae, Stowarzyszenie Aktywności Międzypokoleniowej VITA i Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, który w swoim wystąpieniu życzył, uczestnikom Forum owocnych obrad i podkreślił znaczenie polityki senioralnej w problematyce srebrnej gospodarki. Z kolei referat dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafała Soleckiego przybliżył uczestnikom temat usług opiekuńczych i interwencji kryzysowej a wystąpienie przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Małgorzaty Szlązak, zagadnienie jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi. Przedstawicielka Wojewódzkiego Urzędu Pracy zapoznała nas z bilansem kariery jako pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych a kierownik Barbara Kamysz z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego naświetliła problem aktywizacji osób dojrzałych. Pierwszą część Forum zakończyło wystąpienie przedstawiciela Departamentu Polityki Regionalnej UMWM na temat wdrażania polityki senioralnej w Małopolsce.

Podczas przerwy odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Jurajskiej Izby Gospodarczej, które udzieliło jednogłośnie absolutorium zarządowi a także zatwierdziło bilans i wynik finansowy izby za rok 2015. Po zakończeniu obrad gościliśmy kilkuosobową delegację przedsiębiorców z Ukrainy, przybyłą na zaproszenie szefa sekcji ukraińskiej naszej izby, właściciela firmy Manufaktura Cukiernicza, Pana Igora Budiejewa. Przedsiębiorcy ci, chcący nawiązać kontakty handlowe z członkami naszej izby, przedstawili się w krótkiej prezentacji. Dalsze kontakty mają być kontynuowane w rozmowach dwustronnych z ewentualnymi chętnymi do współpracy członkami naszej izby.


Po przerwie kawowej prezes Stowarzyszenia MANKO, Łukasz Salwarowski omówił sprawę rozwoju ogólnopolskiej karty seniora w kontekście korzyści z niej płynących zarówno dla przedsiębiorców jak i seniorów. Kolejno przedstawiciel Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Katarzyna Igielska przybliżyła zagadnienia aktualnej oferty środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej a kierownik Robert Bażela z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska omówił zasady finansowania zadań w 2016 roku. Część programową Forum zakończył referat dyrektor SCKiPGZ w Zabierzowie Anny Domagały, omawiający dobre praktyki koordynatora ds. aktywizacji seniorów w Gminie Zabierzów.

Forum zakończył lunch i rozmowy w kuluarach, wzięli w nim udział przedsiębiorcy z terenu Małopolski działający w Izbach zrzeszonych w MPOG oraz seniorzy z terenu Krakowa, Miechowa i Gminy Zabierzów (grupa seniorów z koordynatorem Agnieszką Mleczko), zrzeszonych w Klubach Seniora, Radach Seniorów i UTW. Konferencji towarzyszyły prezentacje grupy rękodzielniczej „Koronczarki” z Rudawy i Manufaktury Cukierniczej z Krakowa.

Organizatorzy składają podziękowania Partnerom za współorganizację II Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki a także firmie SKOT za współpracę cateringową.

Do zobaczenia na III Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki.

Wigilia Jurajskiej Izby Gospodarczej
11 grudnia, po raz trzynasty, przy zapalonych świecach i z białym opłatkiem w dłoniach spotkali się przedsiębiorcy zrzeszeni w Jurajskiej Izbie Gospodarczej. Wigilia odbyła się tradycyjnie w restauracji „Kochanów” z udziałem stu przedsiębiorców zrzeszonych w naszej izbie i zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło marszałka województwa małopolskiego Jacka Krupy, starosty krakowskiego Józefa Krzyworzeki, wójta gminy Zabierzów Elżbiety Burtan, radnych gminnych i powiatowych a także delegacji zaprzyjaźnionej Podkrakowskiej Izby Gospodarczej. Zanim rozpoczęło się składanie życzeń, kapelan Izby, ks. prałat dziekan Stanisław Kozieł wspólnie z ks. Isakowiczem-Zaleskim odczytali modlitwę i pobłogosławili opłatki – symbol pojednania i pokoju, a wójt gminy Elżbieta Burtan odczytała. Życzenia wszelkiego powodzenia w Nowym Roku i spędzenia świat w rodzinnej atmosferę i przy tradycyjnie zastawionym stole składali prezes Kazimierz Czekaj, marszałek Jacek Krupa, starosta Józef Krzyworzeka i Wójt Elżbieta Burtan. Prezes składając życzenia – podziękował za trwanie w jurajskiej wspólnocie, dzięki której tak wielu mieszkańców może cieszyć się pracą zapewniając dobrobyt swoim rodzinom. Wyraził nadzieję, że przedsiębiorczość w naszym regionie, przy nowej rzeczywistości politycznej, będzie się nadal dynamicznie rozwijać, przynosząc wymierne korzyści i tworząc przedpole dla kolejnych inwestorów. Białym opłatkiem - podając sobie dłonie – dzielili się wszyscy obecni. Dały się słyszeć życzenia Błogosławieństwa Bożej Dzieciny, zdrowia, pogody ducha, wszelkiej radości na święta, nieustającej pomyślności, szczęścia, osiągnięcia zamierzonych celów w nadchodzącym roku i wiele, wiele innych – bardziej osobistych. Przy stole, na którym podawana była znakomita zupa grzybowa i smażony wigilijny karp, było jednakże więcej rozmów o sprawach dotyczących rodziny, znajomych i bożonarodzeniowych tradycji. Trudno się dziwić, wszak wigilia jest okazją, by choć na chwilę oderwać się od spraw przyziemnych i na życie spojrzeć w wysokości duchowych przeżyć, bo przyjdzie nowy rok i znów trzeba będzie zmagać się z rozmaitymi kłopotami i trudnościami. W imieniu wszystkich gości wigilijnych dziękujemy Państwu Brzeszczakom za stworzenie odpowiedniej atmosfery kolacji wigilijnej a Państwu Szczoczarzom za przekazanie ryb na stół wigilijny.Mikołaj jurajski w „Centrum WITEK” – to już czternasty raz!
5 grudnia w Centrum Konferencyjnym WITEK w Modlniczce odbyła się kolejna, czternasta już impreza mikołajowa dla dzieci zorganizowana przez naszą izbę. Współorganizatorem jej był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Ponad 220 dzieci bawiło się razem z aktorami scen krakowskich, którzy przedstawili spektakl „Szalone bajeczki z dziadunia teczki”. Dzieci, objadając się łakociami dostarczonymi przez firmy K & Z, Rafapol i Cukiernia Jana, uczestniczyły w zabawie wspomaganej przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Homini et Terrae a następnie bawiły się z przybyłym specjalnie na tę okazję Świętym Mikołajem, który każde dziecko obdarował pięknymi prezentami. Pomocnikami Mikołaja w tym roku byli: Katarzyna Olah, Magdalena Kasperska z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, Kazimierz Czekaj, prezes JIG, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Paweł Chochół wiceprezes firmy MPL Service, Jacek Figiel prezes firmy Colorex, Andrzej Olah prezes firmy AGames, Witold Ślusarski redaktor naczelny „Znad Rudawy” i Szymon Gatlik z Urzędu Miasta Krakowa.Imprezę organizacyjnie nadzorowała Beata Baran. Składamy serdeczne podziękowania w imieniu obdarowanych dzieci wszystkim członkom naszej izby, którzy wsparli organizację tej imprezy, a w szczególności firmom: Goodman Polska, Krakowski Bank Spółdzielczy, AGames, FoodCare, MPL Service, PZU Życie, Colorex, Mosur, Kruk, Alsal, Conection i zabierzowskiemu kołu PSL. Specjalne podziękowania kierujemy do Gabrieli, Jerzego i Jana Kucharskich oraz Jerzego Gołębiowskiego za pomoc organizacyjną. Przypominamy, że w 2002 roku rozpoczęliśmy organizowanie „jurajskich mikołajów” a inicjatorami tej imprezy byli członkowie zarządu JIG śp. Józef Kruk i śp. Stefan Moląg.