< Powrót do strony głównej


Zostań członkiem Jurajskiej Izby Gospodarczej
Decyzję o przyjęciu przedsiębiorcy w poczet członków Izby podejmuje Zarząd Izby w terminie do 30 dni od daty złożenia deklaracji i dokonania wpłaty wpisowego.

Wpisowe wynosi 200 zł, płatne jednorazowo.
Składka członkowska wynosi 150 zł na rok.
Numer konta do wpłat: BGŻ BNP Paribas S.A.: 54 1600 1198 0002 0022 5198 7001

Więcej informacji na temat przystąpienia do JIG można uzyskać w biurze JIG
pod nr tel. 12 285 23 75 lub pod adresem e-mail: biuro@jig.krakow.pl

Pobierz deklaracje członkowską Jurajskiej Izby Gospodarczej