< Powrót do strony głównej


Reklama w miesięczniku JURA
Jurajska Izba Gospodarcza z siedzibą w Zabierzowie proponuje umieszczenie reklamy Waszej firmy w wydawanym przez nas miesięczniku JURA.

JURA jest periodykiem drukowanym w nakładzie 5 tysięcy bezpłatnych, pełnokolorowych egzemplarzy formatu A4 i rozprowadzanym na terenie powiatu krakowskiego.

Nasz nakład stawia nas na pierwszym miejscu w Polsce w kategorii regionalnych, samorządowych periodyków, bezpłatnych, nie dotowanych przez państwo, w pełni samofinansujących się.

Kolportaż pisma prowadzony jest w 117 punktach na terenie powiatu krakowskiego poprzez firmy zrzeszone w Jurajskiej Izbie Gospodarczej jak składy budowlane, hurtownie sklepy, centra handlowe (np. Centrum Witek w Modlniczce), stacje benzynowe, automyjnie, restauracje, hotele, motele, korty tenisowe, biura pośrednictwa nieruchomości, biura doradztwa podatkowego, placówki Krakowskiego Banku Spółdzielczego a także w urzędach skarbowych, urzędach pracy, urzędach gmin, UM Krakowa, Urzędzie Marszałkowskim, Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, Małopolskiej Izbie Budowlanych, Krakowskiej kongregacji Kupieckiej.

W każdym numerze publikowane są teksty dotyczące aktualności z dziedziny prawa podatkowego, ZUS, przepisów dotyczących działalności przedsiębiorstw, przepisy prawa pracy. Wyżej wymienione informacje opracowywane są przez fachowców z urzędów zajmujących się tą problematyką i przez prawników Izby. Oprócz tekstów fachowych podanych w formie przystępnej prezentowane są na łamach JURY gminy powiatu krakowskiego, a także reklamy podmiotów należących do Jurajskiej Izby Gospodarczej i innych firm, którym zależy na dotarciu ze swoją ofertą na nasz teren.

Ceny reklam są konkurencyjne do innych nośników reklamy prasowej działających na naszym terenie, tak wydawnictw typowo regionalnych i małonakładowych jak i potentatów prasowych jak „Dziennik Polski” i „Gazeta Krakowska” – gdzie rywalizacja na polu skuteczności oddziaływania reklamowego zasadza się na wysokim nakładzie, braku zwrotów, regionalności i sposobie dotarcia do potencjalnego Klienta naszego reklamodawcy.

Ceny reklam kształtują się następująco:

I okładka - 3000zł
II, III okładka - 2000zł
IV okładka - 2500zł

Cała strona kolorowa wewnątrz - 1000zł
½ strony kolorowej wewnątrz - 600zł
¼ strony kolorowej wewnątrz - 300zł
1/8 strony kolorowej wewnątrz - 150 zł

Ceny powyższe są cenami netto!

Zapraszamy Państwa do reklamy, prosimy sprawdzić naszą skuteczność.

Kontaktujcie się z naszą redakcją tel. 285-23-75, 285-20-93 w Zabierzowie ul. Kolejowa 38 lub z Dyrektorem Jurajskiej Izby Gospodarczej
Andrzejem Bukowczanem tel. kom. 502-435-335